Skip to main content

TOOLBOX

“De juiste tool voor het juiste moment”

Er zijn verschillende tools en theorieën die worden gebruikt voor teams, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. In de praktijk hebben de meeste leidinggevenden vooral behoefte aan overzicht en samenhang tussen organisatie- en teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Daarom zet KernCreatie de juiste tools in die passen bij de vraag en context.

Tool voor Teams

Enkele theorieën en tools waar we gebruik van maken:

  • Het Teamwiel van Martijn Vroemen
  • De succesfactoren van teamwork van Patrick Lencioni
  • Het DISC-model voor inzicht in communicatie en samenwerking
  • Ik kies voor mijn talent van Luk Dewulf
  • Fasen van teamontwikkeling volgens Tuckman

Verder zijn er nog veel meer theorieën die we kunnen inzetten, afhankelijk van de vraag, zoals: systemisch werken in organisaties, het transactionele analysemodel, de GROW-methodiek, kernkwaliteiten en kwadranten van Daniel Ofman, kaartspellen van Peter Gerrikens, drijfveren van Edgar Schein, de leerstijlen van Kolb en de cirkel van betrokkenheid en invloed van Covey.

Teamontwikkeling geeft een helder beeld van de drijfveren die spelen bij de leden van het team. De tools die we daarvoor gebruiken geven houvast en richting aan de teamdoelen.