TOOLBOX

“De juiste tool voor het juiste moment”

Er zijn vele tools en theorieën over teams, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. In de praktijk zie ik dat leidinggevenden vooral behoefte hebben aan een overzicht en samenhang tussen organisatie- en teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Per vraag kiezen we voor een tool die het beste past bij de vraag en de context waarin de vraag zich afspeelt.

Tool voor Teams

Enkele theorieën en tools waar we gebruik van maken:

  • Het Teamwiel van Martijn Vroemen
  • De succesfactoren van teamwork van Patrick Lencioni
  • Het DISC model voor inzicht in communicatie en samenwerking
  • Ik kies voor mijn talent van Luk Dewulf
  • Fasen van teamontwikkeling volgens Tuckman

Verder zijn er nog vele theorieën die kunnen worden ingezet per vraag zoals systemisch werken in organisaties, het transactionele analysemodel, de GROW methodiek, kernkwaliteiten en kwadranten van Daniel Ofman, kaartspellen van Peter Gerrikens, drijfveren van Edgar Schein, de leerstijlen van Kolb en de cirkel van betrokkenheid en invloed van Covey.

Wil jij een checklist om te kijken hoe jouw team ervoor staat? Download deze hier