Teams & Organisatie

TEAM ONTWIKKELING
Mensen vormen de kern van de organisatie. KernCreatie ondersteunt teams en leidinggevenden door middel van coaching en een concrete praktijkgerichte aanpak vanuit de kern. Ontwikkeling vraagt in iedere organisatie om een aanpak die past bij de cultuur en de vraagstukken in de fase waarin het team zich bevindt.
KernCreatie maakt in de aanpak gebruik van systemisch werk, teameffectiviteit met DISC, de ontwikkelingsfasen van Tuckman en diverse modellen op het gebied van leiderschap. Het begint bij de kern. Een analyse van de huidige situatie en werken aan een sterke basis voor teamontwikkeling.
Ieder traject is maatwerk, kan 2 tot 18 maanden duren en kan een of meer van onderstaande onderdelen bevatten. Tijdens het ontwikkelingsproces is er aandacht voor doelstellingen, taken & procedures, communicatie & samenwerking, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Thema’s die centraal kunnen staan zijn duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Het start met het in beeld brengen van de talenten en de potentie van de mensen in de organisatie.

SAMENWERKING & COMMUNICATIE
Het verbeteren van de teameffectiviteit kan in iedere fase van teamontwikkeling. In de eerste fasen van teamontwikkeling kunnen werksessies met behulp van DISC meer bewustwording creëren, zodat collega’s elkaar beter leren kennen en inzicht krijgen in kwaliteiten. Dit is van belang voor een goede samenwerking. In een latere fase kan de communicatie en samenwerking versterkt worden door aandacht voor communicatiestijlen en het geven van en omgaan met feedback. Trainingen en persoonlijke analyses met behulp van de DISC© methode geven inzicht in gedrag, bevordert open communicatie en verbetert samenwerkingen. Hoe zou jij de samenwerking in jouw team omschrijven?

STERK MT ONTWIKKELPROGRAMMA
Dit start met een of twee sessies met het MT en/of leidinggevenden om de juiste strategie te bepalen. In deze analyse wordt gewerkt met de ontwikkelingsfasen van Tuckman en vijf frustraties van teamwork om te bepalen wat het team en de organisatie nodig heeft om te groeien. N.a.v. deze sessie wordt een voorstel besproken voor teamontwikkeling en het verdere MT programma. Een sterk en succesvol management team is een belangrijke sleutel in het succes en groei van een organisatie. Het MT ontwikkelprogramma wordt afgestemd op de fase van ontwikkeling en richt zich op het verbinden van MT-leden met gezamenlijk eigenaarschap en behalen van doelstellingen. Dit programma bevat vier fasen waarin het doorlopen van deze fasen van belang is voor duurzaam resultaat. Echter kan ook gekozen worden voor maatwerk vanuit de fase waarin het team zich bevindt. Het start met een gezamenlijke koers en commitment en in volgende fasen komen patronen doorbreken, ontwikkelen en veranderen aan bod.

LEIDERSCHAP VERSTERKEN
Leiderschap is mensen laten zien dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. KernCreatie biedt leiderschapsprogramma’s op maat afhankelijk van de individuele vraag en de fase waarin het team zich bevindt. In een programma wordt er systemisch gewerkt met teampatronen en leiderschap. Neemt een leider zijn rol en positie in? Is deze duidelijk en geaccepteerd? Kan de leider schakelen tussen sturing en ondersteuning geven wanneer de situatie dit vraagt? Er is aandacht voor de leiderschapsvraagstukken per fase van teamontwikkeling en naast systemisch werk komen ook de leiderschapsstijlen en leiderschap vanuit DISC aan bod. Een leider die zijn positie inneemt en kan schakelen tussen verschillende stijlen van leidinggeven creëert meer betrokkenheid, vertrouwen en positiviteit op de werkvloer.

ONTWIKKELTRAJECTEN VOOR MEDEWERKERS
Coachsessies of trajecten voor een doorlopende proactieve ontwikkeling van medewerkers. Vanuit een rol als neutrale en onahankelijke coach. Als extra winst ontstaat er tijdens deze coachsessies meer inzicht in belangrijke thema’s op de werkvloer. Persoonlijke vraaggerichte coachtrajecten, bijvoorbeeld gericht op persoonlijk leiderschap, persoonlijke effectiviteit of het voorkomen van een burn-out.

cropped-cropped-img-20170502-wa0008_14937549091685.jpg