Skip to main content

TEAMONTWIKKELING

“Samen sterk. Wat is er nodig?”

Een team is een bijzondere groep mensen van beperkte omvang met een diversiteit aan talenten die gezamenlijk een opdracht vervullen. Een team kan zich nog verder ontwikkelen als er nagedacht en meegestuurd mag worden. Een team met zelforganisatie is vaak een einddoel, al heeft een team wel ondersteuning nodig om hier te komen. 

Ik wil investeren in mijn team!

De aanpak

Tijdens een teamtraject worden teams ondersteund bij hun ontwikkeling. De teamvraag en de fase waarin het team zich bevindt bepalen de koers voor het teamtraject.
Vragen van teams gaan vaak over verbetering van samenwerking, communicatie of besluitvorming.
Het team op een ‘training communicatie’ sturen werkt vaak onvoldoende omdat het vraagstuk complexer kan zijn dan alleen communicatie.

KernCreatie volgt de bouwstenen voor teamontwikkeling waarbij de fasen van teamontwikkeling en het vraagstuk bepalend zijn voor de invulling van het traject. Het kan zijn dat de startvraag gaat over ‘meer initiatief nemen in het team’, terwijl na de eerste analyse blijkt dat de doelen en kaders mogelijk niet duidelijk zijn en dat daar eerst aan gewerkt moet worden.

Ik wil meer weten over de bouwstenen

De bouwstenen van Teamontwikkeling

Doelen & kaders:

Een teamdoel is een gezamenlijk gedragen doel waar je samen als team naartoe werkt en kaders dragen bij aan de focus en het bepalen van de speelruimte. Het geeft antwoord op vragen zoals: Waar zijn we van? Waar zijn we niet van?

Rollen & gezamenlijkheid:

De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk omschreven en staan in dienst van de gestelde doelen. Er is sprake van een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid en om het teamdoel te behalen.

Werkprocessen, communicatie en samenwerking:

De werkprocessen zoals samenwerking, besluitvorming, communicatie en probleem oplossing van het team zijn efficiënt ingericht en ondersteunen het teamdoel. De werkprocessen bieden structuur aan de uitvoering van het werk. Resultaten en informatie worden met elkaar gedeeld waar nodig.

Teamdynamiek, talenten & verschillen:

De relatie tussen de teamleden is gebaseerd op onderling vertrouwen, openheid en kennis van eigen en elkaars talenten. De samenstelling in het team is divers en verschillen worden gerespecteerd en gewaardeerd. Er hangt een prettig werkklimaat waarbij er aandacht is voor werkplezier en successen gevierd worden.

Flexibiliteit:

Flexibiliteit gaat over het (snel) kunnen aanpassen aan veranderingen en hoe het team hiermee omgaat. Een team dat flexibel kan werken is voortdurend in ontwikkeling; werken en leren zijn een. Er wordt veel geëxperimenteerd en geëvalueerd. Er is aandacht voor de interne en externe omgeving.

Initiatief:

Met initiatief en pro-activiteit bewijst het team dat het zelfstandig aan de slag kan. Onnodige regels en controle worden verminderd en ondernemerschap en persoonlijk leiderschap wordt gestimuleerd. Meer initiatief levert meer energie op in het team.

Inspiratie voor Teamontwikkeling

Meer over teamontwikkeling? Bekijk onze inspiratie