Skip to main content

TEAMONTWIKKELING

Samen sterk. “Een effectief team: wat is daarvoor nodig?”

Een team is een groep mensen met eigen talenten en interesses, die samen een opdracht vervullen. Ieder team kan zich beter ontwikkelen als iedereen mag meedenken en meesturen. Vaak is een zelfsturend en effectief werkend team het einddoel. Om hier te komen is ondersteuning nodig. KernCreatie helpt organisaties met gerichte trajecten en trainingen om teams verder te ontwikkelen.

Ik wil investeren in mijn team!

De aanpak

Tijdens een teamtraject worden teams ondersteund bij hun ontwikkeling. De teamvraag en de fase waarin het team zich bevindt bepalen de koers voor het traject dat we samen starten. Vragen binnen teams hebben vaak betrekking op het verbeteren van de samenwerking, communicatie of besluitvorming. Het complete team op een ‘training communicatie’ sturen werkt vaak onvoldoende omdat het vraagstuk complexer kan zijn dan alleen communicatie.

KernCreatie volgt de bouwstenen voor teamontwikkeling, waarbij de fasen van teamontwikkeling en het vraagstuk bepalend zijn voor de invulling van het traject. Het kan zijn dat de startvraag gaat over ‘meer initiatief nemen in het team’, terwijl na de eerste analyse blijkt dat de doelen en kaders mogelijk niet duidelijk zijn en dat daar eerst aan gewerkt moet worden. De doelen en exacte aanpak bepalen we daarom na de eerste gesprekken en analyses.

Ik wil meer weten over de bouwstenen

De bouwstenen van Teamontwikkeling

Doelen & kaders:

Een teamdoel is een gezamenlijk gedragen doel waar je met z’n allen als team naartoe werkt. Kaders dragen bij aan de focus en het bepalen van de speelruimte. Het geeft antwoord op vragen als: Waar zijn we van? Waar zijn we niet van?

Rollen & gezamenlijkheid:

De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk omschreven en staan in dienst van de gestelde doelen. Er is sprake van een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid om het teamdoel te behalen.

Werkprocessen, communicatie en samenwerking:

De werkprocessen zoals samenwerking, besluitvorming en communicatie van het team zijn efficiënt ingericht en ondersteunen het teamdoel. Ze geven structuur aan de uitvoering van het werk. Resultaten en informatie worden met elkaar gedeeld waar nodig.

Teamdynamiek, talenten & verschillen:

De relatie tussen de teamleden is gebaseerd op onderling vertrouwen, openheid en kennis van eigen en elkaars talenten. Het team is divers samengesteld en verschillen worden gerespecteerd en gewaardeerd. Er hangt een prettig werkklimaat waarbij aandacht is voor werkplezier en het vieren van successen.

Flexibiliteit:

Flexibiliteit gaat over het (snel) kunnen aanpassen aan veranderingen en hoe het team hiermee omgaat. Een team dat flexibel kan werken is voortdurend in ontwikkeling; werken en leren zijn één. Er wordt veel geëxperimenteerd en geëvalueerd en er is aandacht voor de interne en externe omgeving. Flexibel werken gaat beter als de basis structuur op orde is.

Initiatief:

Met initiatief en pro-activiteit bewijst het team dat het zelfstandig aan de slag kan. Onnodige regels en controle worden verminderd en ondernemerschap en persoonlijk leiderschap wordt gestimuleerd. Meer initiatief levert meer energie op in het team.

Inspiratie voor Teamontwikkeling

Meer over teamontwikkeling? Bekijk onze inspiratie