Krijg inzicht met DISC

Het DISC© model brengt iemands gedragsvoorkeuren, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. Je kunt het gebruiken als persoonlijke analyse om jezelf beter te leren kennen, maar het is ook zeer bruikbaar in teams en organisaties.
Het geeft inzicht in gedrag, vergroot persoonlijke effectiviteit, bevordert open communicatie, versterkt relaties en verbetert de samenwerking in teams.

WORKSHOP DISC: Communiceren met een doel!
Een praktijkgerichte workshop voor teams die op een laagdrempelige manier de onderlinge communicatie en samenwerking willen verbeteren. Door inzicht te krijgen in verschillende stijlen leren teamleden hoe ze beter kunnen communiceren, waardoor conflicten verminderd of voorkomen kunnen worden. Daarnaast leren ze de verschillen in anderen te waarderen en te communiceren om een doel te bereiken in plaats van alleen te zenden. Inhoud van de workshop

 • Uitleg DISC model
 • Inzicht in de verschillende DISC communicatiestijlen
 • Herkennen van en afstemmen op de DISC stijl van de ander
 • Ruis en miscommunicatie vermijden
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en talenten
 • Wat maakt mij uniek en hoe kan ik mijn valkuilen vermijden

De ervaring leert dat 1 dag werken met het DISC-model zorgt voor veel herkenning en erkenning. Het is vervolgens aan het team om meer met de opgedane kennis en ervaring te oefenen in de praktijk. Een workshop kan ook ingezet worden t.b.v. teambuilding of een teamdag”.


DISC TEAMTRAINING & leiderschapsmodule
Een training voor teams die net een stapje extra willen zetten naar een duurzamere verbetering van de communicatie en samenwerking. Inhoud van de training:

 • Uitleg DISC model en inzicht in de verschillende DISC communicatiestijlen
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en talenten
 • Herkennen van en afstemmen op de DISC stijl van de ander
 • Inzicht in teampatronen in verschillende situaties
 • Leren omgaan en oefenen met communicatie stijlen
 • 2 dagdelen inzicht krijgen en oefenen, 1 dagdeel terugkomdag
 • Mogelijkheid voor een leiderschapsmodule; inzicht in leiderschapsstijl, coaching op leiderschap en effectiever leidinggeven met DISC.

Een leiderschapsmodule kan veel opleveren in de praktijk omdat de leidinggevende praktische tips en handvaten krijgt door coaching om het werken en oefenen met DISC te blijven stimuleren in de praktijk. Dit zorgt er voor dat opgedane kennis en ervaring kan bijdragen aan een duurzame verandering“.


VOOR WIE?
Werken met DISC is voor elk team, groot of klein, waarvan de deelnemers inzicht willen krijgen in de eigen communicatie- en gedragsstijlen, sterkten en valkuilen en beter willen samenwerken. De workshop en teamtraining zijn voor 5 tot 12 deelnemers. Voor grotere teams zijn er maatwerkmogelijkheden. Een persoonlijke DISC sessie behoort ook tot de mogelijkheden.

DE AANPAK van KernCreatie
Tijdens de workshop en trainingen worden theorie en interactieve werkvormen met elkaar afgewisseld. Informatie, praktische tips, veel interactie en samen brainstormen met behulp van het teamwiel en spelvormen over de stijlen in het team. De nadruk ligt op inzicht krijgen in elkaars kwaliteiten en verbeteren van de samenwerking. Het gaat dus niet om denken in hokjes. Wat levert werken met DISC op?
Het begrijpen van de 4 persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen en de verschillen in anderen te waarderen. Iedere persoon is uniek en heeft zijn eigen voorkeuren, samen kom je verder.

 • Inzicht in de eigen gedrag- en communicatiestijl
 • Inzicht in eigen talenten, sterkten en valkuilen
 • Meer begrip, vertrouwen en acceptatie voor mensen met andere communicatiestijlen
 • Deelnemers leren hoe hun gedrag op anderen overkomt en hoe zij beter kunnen afstemmen op de communicatiestijl van de ander
 • Sneller ‘de klik’ maken met anderen
 • Anderen positief beïnvloeden
 • Uitgebreide toelichting op het eigen DISC profiel
 • Ontdekken van gemeenschappelijke kwaliteiten en waarden
 • Inzicht in patronen in het team en handvaten hoe deze te veranderen

De letters DISC staan voor:
D: Daadkrachtig, snelle acties en taakgericht.
Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen.
I: Interactief, snelle acties en mensgericht.
Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt.
S: Stabiel, rustige benadering en mensgericht.
Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving.
C: Conformerend, rustige benadering en taakgericht.
Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures.

DISC_certificatie logo_preview